Billed fra Filmen “Kufferten”

Billed fra Musik video med “Who Made Who”.

Billed fra Musik video med “Magtens Korridorer”